نمونه سوالات آیین نامه 99

جدیدترین نمونه سوالات آیین نامه همراه با جواب کامل. هر آنچه برای قبولی ۱۰۰ درصد در آزمون آیین نامه نیاز دارید در همین صفحه است. تمام!

عکس های نمونه سوالات آیین نامه

نمونه سوال نمونه سوال های آیین نامه نمونه سوالات برای قبولی ۱۰۰ درصد آزمون آیین نامه امتحان آیین نامه رانندگی دانلود عکس نمونه سوالات نمونه سوالات جدید آیین نامه نمونه سوالات راهنمایی و رانندگی تصاویری از نمونه سوال های آیین نامه رانندگی مجموعه نمونه سوالات پرتکرارترین نمونه سوال ها نمونه سوالات با جواب آزمون رانندگی نمونه سوالات رانندگی نمونه سوال های تستی تست آیین نامه رانندگی تست آیین نامه پایه سوم نمونه سوالات گواهینامه رانندگی نمونه سوالات با پاسخ نمونه سوالات تابلو ها و فصل های دیگر دانلود نمونه سوالات کتبی

کمی پایین تر هم میتوانید بسته طلایی را داشته باشید و هم میتوانید به صورت کاملا رایگان در آزمون های آنلاین آیین نامه شرکت کنید.

هنگام توقف اگر وسیله نقلیه چراغ راهنما نداشته باشد باید ……

 1. دست راست را به طرف پایین نگهداشت
 2. دست چپ را به طرف پایین نگهداشت
 3. دست چپ را به طور افقی نگهداشت
 4. دست راست را به طور افقی نگهداشت

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۲

مهم ترین وظایف روغن در موتور چیست؟

 1. صرفا روان کاری قطعات
 2. خنک کاری قطعات
 3. روانکاری قطعات، کمک به خنک کاری
 4. جلوگیری از ورود گرد و غبار به موتور

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۳

کدام گزینه نادرست است؟

 1. حرکات نوسانی سر و گردن از علائم خواب آلودگی است
 2. عدم درک مناسب از موقعیت و شرایط موجود از نشانه های خستگی در رانندگی است
 3. عواطف و احساسات بر سیستم اعصاب رانندگان تاثیر خاصی ندارد
 4. یکی از نوشیدنی هایی که عملکرد راننده را مختل می سازد مشروبات الکی است

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۳

در کدامیک از موارد زیر دور کردن خود و اطرافیان از صحنه تصادف از اهمیت بیشتری نسبت به سایر موارد برخوردار است؟

 1. در حوادثی که خطراتی نظیر جاری شدن مواد خطر ساز یا گاز های سمی وجود دارد
 2. در حوادثی که تعداد مصدومین کم می باشد
 3. در تصادفات خودروهای عمومی که امداد رسانی کلیه افراد ممکن نمی باشد
 4. در مواردی که خودرو در کنار راه قرار نداشته باشد

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۳

از مثلث متساوی الضلاع (نشسته روی قاعده) معمولا برای چه نوع تابلوهایی استفاده می شود؟

 1. دستوری و خدمات
 2. علائم راهنما
 3. علامت هشدار دهنده برای خطر
 4. دستوری یا بازدارنده

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۳

در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیه ای که روبروی یکدیگر در حرکتند بخواهند با هم وارد خیابان مجاور واحدی شوند حق تقدم عبور با وسیله نقلیه ای است که …… ؟

 1. در طرف راست وسیله نقلیه دیگر قرار دارد
 2. به سمت راست گردش می کند
 3. سرعت بیشتری دارد
 4. درحال گردش به چپ است

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۱

بلند کردن دست های پلیس به دو طرف و به طور افقی به چه معناست؟

علامت دست پلیس

 1. دست راست را به طرف پایین نگهداشت
 2. دست چپ را به طرف پایین نگهداشت
 3. دست چپ را به طور افقی نگهداشت
 4. دست راست را به طور افقی نگهداشت

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۲

کدامیک از موارد زیر در خصوص عبور از روی خط آهن صحیح می باشد؟

 1. در طول عبور از خط آهن دنده خودرو باید از دنده سنگین به دنده سبک تغییر داد
 2. در طول عبور از خط آهن دنده خودرو باید از دنده سبک به دنده سنگین تغییر داد
 3. در طول عبور از خط آهن دنده خودرو را نباید تعویض نمود
 4. قبل از رسیدن به خط آهن باید سرعت را افزایش داده و با سرعت از خط آهن عبور نمود

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۳

در چه شرایطی می توان مانع سبقت گرفتن خودروی در حال سبقت شد؟

 1. زمانی که هوا رو به تاریکی است
 2. زمانی که سرعت خودرو سبقت گیرنده خیلی زیاد باشد
 3. زمانی که شرایط بارانی یا برفی است
 4. در هیچ شرایطی

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۴

مفهوم چراغ سبز راهنمایی چیست؟

 1. ایست کامل و سپس عبور
 2. عبور یا گردش آزاد است مگر آنکه گردش نمودن توسط علائم دیگر ممنوع شده باشد
 3. با مشاهده این چراغ رعایت حق تقدم وسایلی که مستقیم حرکت می کنند و یا عابرین پیاده الزامیست
 4. موارد ۲ و ۳ صحیح می باشد

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۴ 

مفهوم این تابلو چیست؟

ورود به راه اصلی از راست

 1. ورود به راه اصلی از چپ
 2. تقاطع
 3. ورود به راه اصلی از راست
 4. تقاطع فرعی و اصلی

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۳

هرگاه وسیله نقلیه ای شب در کنار و بیرون سطح راه توقف نماید و نور کافی در آن محل برای تشخیص اشخاص از فاصله ۱۵۰ متری وجود نداشته باشد انجام کدام مورد زیر ضروری است؟

 1. نگهداشتن پدال ترمز برای روشن شدن چراغ ترمز
 2. روشن نمودن چراغ های بزرگ با نور بالا
 3. روشن نگهداشتن چراغ های کوچک جلو و خطر عقب وسیله نقلیه
 4. روشن نمودن راهنمای سمت راست خودرو

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۳

کدام یک جزو وظایف سیستم تعلیق نمی باشد؟

 1. تامین راحتی راننده
 2. کنترل قدرت و شتاب خودرو
 3. حفظ تعادل و پایداری خودرو به هنگام عبور از پستی یا بلندی ها
 4. ممانعت از واژگونی خودرو هنگام گذر از پیچ های تند

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۲

کدام یک از موارد زیر در خصوص کمک های اولیه صحیح می باشد؟

 1. انجام کمک های اولیه حتما باید توسط پزشک انجام شود
 2. کمک های اولیه می تواند در محل حادثه یا در بیمارستان انجام شود
 3. کمک های اولیه سبب کاهش چشمگیر مرگ و میر و تخفیف بیماری و آسیب های مصدوم می شود
 4. کمک های اولیه تاثیری در تخفیف بیماری و آسیب های مجروح نداشته صرفا جهت بالا بردن روحیه بیمار است

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۳

منظور از طراحی خط ایست در ورودی تقاطع کدام است؟

 1. حرکت عابران پیاده بر روی خط مورد نظر
 2. مرز توقف وسایل نقلیه
 3. اعلام خطر به کاربران ترافیک
 4. رویت شبکه معابر هنگام تاریکی

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۲

در راه های مسطح که دو طرف راه منتهی به کوه و پرتگاه می باشد حق تقدم با کدام وسیله است؟

 1. آن که از سرعت بیشتری برخوردار است
 2. آن که در طرف کوه قرار دارد
 3. آن که در حال سبقت است
 4. آنکه در طرف پرتگاه قرار دارد

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۴

کمک های اولیه چیست؟

 1. به اقدامات صورت گرفته توسط پرستاران در مرکز اورژانس می گویند
 2. به اقدامات اولیه ای می گویند که در درمانگاه یا مراکز اورژانس انجام می شود
 3. به اقدامات اولیه ای می گویند که مصدوم را در محل حادثه از خطر مرگ نجات می دهد
 4. به اقدامات اولیه ای می گویند که بلافاصله پس از بروز سانحه و قبل از رسیدن به مرکز درمانی صورت می گیرد

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۴

مفهوم رنگ زرد در علائم عبور و مرور چیست؟

 1. راهنما برای مناطق اداری و آموزشی و خدماتی
 2. منع کننده یا ایست
 3. هشدارهای عمومی و هشدار برای انجام عملیات ساختمانی و یا تعمیر و نگهداری
 4. راهنما برای مناطق تفریحی و فرهنگی و گردشگری

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۳

حداقل عمق شیار تایرها چند میلی متر باید باشد؟

 1. ۱۰
 2. ۱۵
 3. ۱/۵
 4. ۰/۵

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۳

کدام یک به مفهوم (( ایست وسیله نقلیه برای هر مدت ممنوع )) می باشد؟

 1. ایستادن
 2. ایستادن ممنوع
 3. توقف
 4. توقف ممنوع

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۲

نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی با جواب رایگان آنلاین

در تصویر زیر حق تقدم وسایل نقلیه به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

سوالات حق تقدم

 1. ۱ – ۲ – ۳
 2. ۲ -۳ – ۱
 3. ۳ – ۲ – ۱
 4. ۱ – ۳ – ۲

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۴

در تصویر زیر حق تقدم وسایل نقلیه به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

نمونه سوالات حق تقدم

 1. آبی – زرد – قرمز
 2. آبی – قرمز – زرد
 3. قرمز – آبی – زرد
 4. زرد – آبی – قرمز

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۳

در تصویر زیر حق تقدم وسایل نقلیه به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

نمونه سوال حق تقدم

 1. دوچرخه – سفید – زرد
 2. دوچرخه – زرد – سفید
 3. زرد – دوچرخه – سفید
 4. سفید – دوچرخه – زرد

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۱

در تصویر زیر حق تقدم وسایل نقلیه به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

سوالات حق تقدم با جواب

 1. آبی – قرمز – زرد
 2. قرمز – آبی – زرد
 3. زرد – آبی – قرمز
 4. آبی – زرد – قرمز

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۴

در تصویر زیر حق تقدم وسایل نقلیه به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

حق تقدم ها

 1. قرمز – آبی – زرد
 2. آبی – زرد – قرمز
 3. آبی – قرمز – زرد
 4. زرد – آبی – قرمز

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۳

در تصویر زیر حق تقدم وسایل نقلیه به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

سوالات حق تقدم رانندگی

 1. کامیون – دوچرخه – قرمز
 2. دوچرخه – کامیون – قرمز
 3. دوچرخه – قرمز – کامیون
 4. کامیون – قرمز – دوچرخه

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۱

در تصویر زیر حق تقدم وسایل نقلیه به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

سوالات حق تقدم

 1. قرمز – آبی – سبز
 2. قرمز و آبی باهم – سبز
 3. سبز – قرمز – آبی
 4. قرمز – سبز – آبی

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۲

در تصویر زیر حق تقدم وسایل نقلیه به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

حق تقدم رانندگی

 1. قرمز – آبی
 2. آبی – قرمز
 3. نسبت به هم حق تقدمی ندارند
 4. هیچکدام

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۳

در تصویر زیر حق تقدم وسایل نقلیه به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

حق تقدم عبور

 1. موتور – زرد
 2. زرد – موتور
 3. زرد و موتور باهم
 4. هیچکدام

نمایش جواب درست

جواب درست گزینه ۲

نمونه سوالات آیین نامه + جواب

براساس آخرین تغییرات

بهمن ۱۳۹۹ 😍

قبولی 100 درصد تضمینی ✅

قبولی بدون نیاز به کتاب ❌

قیمت ۶۹۰۰۰ تومان

برای خرید و دانلود فوری بر روی دکمه زیر کلیک کنید:

دانلود بسته طلایی

آزمون آیین نامه آنلاین از بخش هوشیاری

سوالات آنلاین آیین نامه از بخش هوشیاری

برروی دکمه شروع آزمون در زیر کلیک کنید!

آزمون آیین نامه آنلاین از بخش فنی

بر روی دکمه شروع آزمون در زیر کلیک کنید!

آزمون آنلاین سوالات فنی

آزمون آیین نامه آنلاین از سوالات عددی

برای نمایش سوالات بر روی دکمه شروع آزمون در زیر کلیک کنید!

در پایان آزمون میتوانید پاسخ های صحیح را ببینید.

تست آیین نامه جدید

آزمون آیین نامه آنلاین از بخش تصادفات

نمونه سوالات آيین نامه آنلاین از بخش تصادفات

برای شروع آزمون آنلاین بر روی دکمه شروع آزمون در زیر کلیک کنید!

در پایان آزمون می توانید نتیجه آزمون را ببینید.

نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با جواب pdf

دانلود رایگان سوالات

 

برای داشتن نسخه کامل بسته طلایی، کمی پایین تر می توانید پرداخت و دانلود کنید.

پرداخت و دانلود مجموعه کامل بسته طلایی

ویژه کسانی که وقت برای خواندن ندارند و میخواهند فوری 100 درصد قبول شوند.

(( بدون نیاز به کتاب ))

پرداخت و دانلود

 

قیمت: ۶۹۰۰۰ تومان

شماره پشتیبانی واتساپ: ۰۹۳۹۸۴۰۹۳۰۸

جزوه خلاصه آیین نامه رانندگی

بسیاری از شما عزیزان از ما خواسته بودید که جزوه خلاصه آیین نامه رانندگی رایگان برای در سایت قرار دهیم.

ما نیز تلاش کردیم تصاویری از جزوه خلاصه آیین نامه رانندگی که نکات بسیار مهمی در آنها وجود دارد را کمی پایین تر برای شما قرار دهیم.

دقت کنید که این خلاصه ها بسیار مهم هستند و جواب بسیاری از نمونه سوالات آیین نامه رانندگی هستند.

در زیر می توانید تصاویر خلاصه نکات بسیار مهم کتاب آیین نامه که سوالات زیادی از این قسمت می آید را مشاهده نمایید.

نکات مهم آیین نامه رانندگی

خلاصه کتاب آیین نامه رانندگی

خلاصه نکات مهم آیین نامه

آموزش آیین نامه

کارتکس آیین نامه

در واقع کارتکس ایین نامه همان سوالاتی است که در زمان آزمون آیین نامه به شما می دهند و شما باید پاسخ آن ها را برگه ها پاسخنامه به صورت تستی پاسخ دهید.

برای نمونه ما تصویری از کارتکس ایین نامه را در قسمت زیر قرار داده ایم تا با آن بیشتر آشنا شوید.

عکس کارتکس ایین نامه اصلی

برای دانلود مجموعه کاملی از سوالات بر روی دکمه زیر کلیک کنید (بسته طلایی)

دانلود بسته طلایی

مهمترین تابلوهای آیین نامه

در ادامه مهم ترین تابلوهای آیین نامه رانندگی که در آزمون ها معمولا از آن ها سوال می آید را برای شما قرار داده ایم.

تابلوهای آیین نامه رانندگی

برای مشاهده آزمون های آنلاین آیین نامه رایگان با جواب بر روی دکمه زیر کلیک کنید

 

آزمون آنلاین آيین نامه
برای دانلود نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی سال 99 با جواب بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

سوالات آیین‌ نامه مقدماتی
برای دانلود نمونه سوالات فنی آیین نامه سال 99 با جواب بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

نمونه سوالات فنی آیین نامه
برای دانلود مهم ترین نکات برای امتحان شهری رانندگی pdf و قبولی در آزمون عملی رانندگی بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

نکات امتحان شهری رانندگی

در قسمت بلاگ می توانید اطلاعات و آموزش ها و نمونه سوالات جدید آیین نامه رانندگی را ببینید.

برای گرفتن گواهینامه چند آزمون آیین نامه داریم ؟

هر متقاضی گواهینامه رانندگی پایه سوم ، پایه 2 و پایه یک و همین طور متقاضیان گواهینامه موتور سیکلت برای اخذ گواهینامه رانندگی نیاز است در یک آزمون آیین نامه تستی و کتبی و یک امتحان شهری رانندگی قبول شوند.

داوطلب گواهینامه رانندگی باید در آزمون آیین نامه کتبی قبول شود .

آزمون آیین نامه توسط افسر یا سرهنگ راهنمایی و رانندگی گرفته می شود .

آزمون آیین نامه راهنمایی رانندگی چه شرایطی دارد ؟

هر آزمون آیین نامه شامل ۳۰ سوال می باشد و مدت زمان ۲۰ دقیقه برای هر کدام از این آزمون ها در نظر گرفته شده است .

تاثیر شگفت انگیز مطالعه نمونه سوالات و قبولی در آزمون

معمولا بسیاری از متقاضیان با دانلود نمونه سوالات آیین نامه جدید و خواندن آن قبل از آزمون خود به راحتی و با بار اول در امتحان آیین نامه قبول می شوند .

شدیدا توصیه می کنیم برای قبولی در آزمون ، نمونه سوالات آیین نامه (بسته طلایی) را از همین سایت دانلود کنید و بخوانید .

نمونه سوالات مهم آیین نامه رانندگی رایگان

ما در ادامه تعدادی از نمونه سوالات امتحان آیین نامه رایگان برای شما آورده ایم تا کمی با سبک نمونه سوالات آشنا شوید .

نمونه سوالات آیین نامه مهم از تابلوها

۱- تابلوی راهنمایی و رانندگی زیر به چه معنایی می باشد ؟

Sample driving license questions

 1. دور زدن ممنوع
 2. گردش به چپ ممنوع
 3. پیچ های پی در پی
 4. پیچ به چپ

جواب درست گزینه ۱


۲- مفهوم تابلوی زیر چیست ؟

نمونه سوالات آیین نامه

 1. پرتاب سنگ
 2. ریزش سنگ
 3. شانه خطرناک
 4. دست انداز

جواب درست گزینه ۱


۳- تابلوی راهنمایی و رانندگی زیر یعنی چه ؟

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی

 1. ورود ممنوع
 2. رعایت حق تقدم
 3. خیابان اصلی
 4. عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع

جواب درست گزینه ۳


نمونه سوالات آیین نامه رانندگی از حق تقدم ها

۱- در تصویر زیر حق تقدم به ترتیب با کدام یک از وسایل نقلیه می باشد ؟

Sample Questions Driving Regulations

 1. قرمز – آبی – زرد
 2. آبی – قرمز – زرد
 3. آبی – زرد – قرمز
 4. زرد – قرمز – آبی

جواب درست گزینه ۳


۲- در چهار راه زیر حق تقدم به ترتیب با کدام یک است ؟

نمونه سوالات آیین نامه

 1. آتش نشانی – زرد – آبی – دو چرخه
 2. آتش نشانی – آبی – دوچرخه – زرد
 3. آبی – دوچرخه – آتش نشانی – زرد
 4. آتش نشانی – دوچرخه – آبی – زرد

جواب درست گزینه ۲


نمونه سوالات آیین نامه با جواب رایگان

۱- کدام مورد زیر منظور و مفهوم رانندگی رانندگی با سرعت مطمئنه است ؟

 1. رانندگی بر اساس شرایط محیطی و جاده ای
 2. رانندگی با سرعت بالا
 3. رانندگی با سرعت پایین
 4. انندگی در ساعات روز

جواب درست گزینه ۱


۲- رانندگی هر فرد نشان دهنده چه چیزی می باشد ؟

 1. میزان سواد
 2. شخصیت و درک اجتماعی
 3. میزان ثروت
 4. معروف بودن

جواب درست گزینه ۲


۳- حرکت از روی خطوط هاشور ر حاشیه راه ها ه معمولا کنار اتوبان ها ، آزاد راه ، بزرگراه ها  تونل ها کشیده می شوند … ؟

 1. مجاز است
 2. در شب ها مجاز است
 3. در صورت ترافیک سنگین مجاز است
 4. ممنوع است

جواب درست گزینه ۴


۴- علائم اخباری برای گرفتن سبقت در روز کدام است ؟

 1. تعویض نور چراغ بالا و پایین
 2. بوق کوتاه و چراغ راهنما
 3. اشاره با دست
 4. بوق مکرر و ممتد

جواب درست گزینه ۲


۱- هنگام رانندگی کدام یک از مدارک زیر را باید به همراه داشته باشیم ؟

 1. کارت اتومبیل و گواهینامه رانندگی
 2. بیمه شخص ثالث
 3. برگ معاینه فنی معتبر
 4. همه موارد

جواب درست گزینه ۴


۲- شما با سرعت ۴۵ کیلومتر در ساعت ر یک جاده خشک در حال رانندگی هستید . فاصله شما با اتومبیل جلویی چند طول اتومبیل باید باشد ؟

 1. ۳ طول اتومبیل
 2. ۴ طول اتومبیل
 3. ۵ طول اتومبیل
 4. ۲ طول اتومبیل

جواب درست گزینه ۱


۳- چرا رانندگی در شب مشکل تر است ؟

 1. وجود میدان دید طبیعی کم تر
 2. عدم تشخیص فاصله و سرعت وسایل نقلیه
 3. کم شدن تشخیص عابر پیاده
 4. همه موارد

جواب درست گزینه ۴


چگونه در آزمون آیین نامه رانندگی قبول شویم ؟

متاسفانه باید گفت که خواندن کتاب به تنهایی در بیشتر مواقع منجر به قبولی نمی شود. شما باید در کنار کتاب از مکملی استفاده کنید تا یادگیری خود را کامل کنید و راحت تر در آزمون قبول شوید.

بهترین مکمل در کنار خواندن کتاب، قطعا مطالعه جدیدترین نمونه سوالات می باشد. که پیشنهاد ما به شما بسته طلایی است.

برای قبولی در امتحان شهری رانندگی چه کنیم ؟

برای قبولی در امتحان شهری رانندگی بهترین روش تمرین عملی رانندگی است شما هر چه بیشتر تمرین عملی رانندگی با پراید داشته باشید شانس بیشتری برای قبولی در امتحان شهری رانندگی خواهید داشت .

بنابراین سعی کنید کلاس های اضافی بیشتری را با مربی عملی آموزشگاه رانندگی بگیرید تا بتوانید به تسلط لازم و کافی در رانندگی برسید و در آزمون عملی رانندگی قبول شوید .

خرید گواهینامه رانندگی ؟!!

بعضی از افراد صحبت از خرید گواهینامه رانندگی می کنند. دقت داشته باشید که به هیچ عنوان امکان خرید گواهینامه رانندگی نیست و هر فردی که به شما قول خرید گواهینامه رانندگی را می دهد صد در صد کلاه بردار است.

ما از کاربران عزیز تقاضا داریم به هیچ عنوان به صحبت افرادی که وعده خرید گواهینامه رانندگی را می دهند و قصد کلاه برداری از شما را دارند توجهی نکنید. شما خیلی راحت با خواندن نمونه سوالات آیین نامه رانندگی و مطالعه کتاب آیین نامه می توانید در آزمون آیین نامه قبول شوید.

تست زدن آیین نامه

یکی از مهم ترین عامل در قبولی ۱۰۰ درصد در بار اول در آزمون آیین نامه ، تست زدن است. 

به همین خاطر ما در قسمت زیر مهمترین سوالات را طبقه بندی کردیم که شما بتوانید در یک فضای آنلاین و رایگان مشغول به تست زدن آیین نامه شوید.

دقت داشته باشید که تست های آنلاین زیر بسیار مهم هستند و به صورت فصل به فصل و طبقه بندی شده برای شما عزیزان قرار گرفته اند.

راهکار مقابله با استرس قبل از آزمون آیین نامه

یکی مهم ترین راهکارها برای مقابله با استرس در شب قبل از آزمون، خواندن بیشتر است. هرچه شما سوالات بیشتری بخوانید و دانش بیشتری داشته باشید در هنگام آزمون استرس کمتری خواهید داشت. این مطلب را ببنید:

The best way to remove any sense of doubt and fear that could lead to stress is to set yourself up to be a success. This means arming yourself with the knowledge necessary to pass your test. Studying will help ensure that you are ready on the day of the test to do your absolute best. (Source: https://driving-tests.org/beginner-drivers/overcome-permit-test-anxiety/)

114 نظر

 1. ابوالفضل

  من امروز امتحان ایین نامه رو قبول شدم. متشکرم از بسته طلایی. دمتون گرم

 2. سه بار رد شدم خسته شدم بخدا دوست ندارم برم

  • ستاره

   خب نرو

  • ستاره

   ولی اعتماد بنفست خیلی پایینه من 5 بار رد شدم شیشمین بار قبول شدم مگه چیه

 3. sanam

  اینقدر ما رو نا امید نکن منم استرس میگیرم

 4. سلام چهارشنبه امتحان توشهری دارم باید چیکارکنم خسته شدم دیگه دفعه قبل کمربند نبسته بودم قبول نشدم التماسشم کردم نشد. افسرمیگه رانندگیت خیلی خوبه پس چرا قبولم نمیکنه بخدا خسته شدم دوست ندارم برم اگه نرم چی میشه پولم میره تا کی مهلت دارم؟

  • رسول

   دوسال بشه آیین نامه ت باطل میشه دوباره باید امتحان بدی

 5. ستایش

  سلام بچه ها منم امروز تو ایین نامه بالاخره قبول شدم. تو شهری هم قبول بشم دیگه هیچ آرزویی ندارم

  • خاطره

   سوال ها چطور بود؟

   • ستایش

    خوب بود. یکم سخت بود ولی قبول شدم

 6. محمد

  دوستان توجه داشته باشید برای آزمون پاسخ فقط با یک رنگ یا مشکی یا آبی باید باشه جواب کاملا باید پر باشه چند جواب قابل قبول نیست ناقص پر کردن ،تیک زدن ،ضربدر زدن قابل قبول نیست پاسخنامه ها بعد از آزمون مورد بازرسی قرار میگره. کارشناس از کسی قبول نمی کنه خودش زیر سوال میره

  • ستاره

   ممنون بابت راهنمایی که کردین

 7. علیرضا

  من اصلا تو حق تقدم مشکل دارم یاد نمیتونم بگیرم. مثلا کدوم ماشین حق تقدم دارد عبور کند؟

  • مدیر سایت

   در بحث حق تقدم در تقاطعها
   اول باید ببینی تقاطع هم عرض یا غیرهم عرض
   چطوری تشخیص میدیم که هم عرض یا غیرهم عرض
   اگه تابلو رعایت حق تقدم یا ایست داشت تقاطع غیرهم عرض هست
   در غیراینصورت هم عرض است
   در تقاطع هم عرض حق تقدم با ماشینیه که خیابون سمت راستش خالیه
   در تقاطع هم عرض هم خیابونی که تابلو ایست داره فرعی حساب میشه
   اونیکه مستقیم میره اول میره بعد اونیکه میپیچه دوم

 8. شریفی

  من الان 10روزه کارم شده خوندن تست زدن … ولی موقع امتحان دادن همش یادمون میره

  • محمد رضا

   نباید حفظ کنید باید یاد بگیرید

 9. مینا رضایی

  هرکی نسخه جدید بسته طلایی رو داره بفرسته بی زحمت

  • مدیر سایت

   از طریق سایت میتونید پرداخت و دانلود کنید

 10. ملیکا

  سلام خوبین بچه ها میشه یکی علائم دست پلیس رو برای من لطف کند توضیح دهد من هر کاری میکنم مغزم نمیره همیشه هم امتحان میاد اشتباه میکنم

 11. امیر حسین

  کجا شو مشکل دارین؟ اگه دست مامور عمودی بالا بره یعنی توقف ولی اونهایی که زود تر وارد تقاطع شدند می تونند توقف نکنند. اگه دو دست افقی باشه همه باید توقف کنند.

 12. حسام

  من خرید کردم نمونه سوالات رو الان پاک شده میخواستم مجدد دانلود کنم نمیشه
  یعنی چی اخه پول دادم

  • مدیر سایت

   به پشتیبانی در واتساپ پیام دهید. اگر قبلا خریدید نیاز به خرید مجدد نیست فایل را در واتساپ برای شما می فرستند.

 13. ناشناس

  سلام کسی کانال آموزش رانندگی مبتدی داره ؟؟

  • مدیر سایت

   کانال آموزش رانندگی مبتدی که مفید باشد نمی شناسم ولی مطالب مفیدی درمورد رانندگی برای مبتدی ها در سایت گذاشته ایم که پیشنهاد می کنیم آنها را بخوانید.

 14. نمونه سوالات گواهینامه موتور

  آقا نمونه سوالات گواهینامه موتور با ماشین فرق دارد؟

  • مدیر سایت

   بعضی از سوالات گواهینامه موتور و سوالات گواهینامه ماشین یکی هست اما بعضی از سوالات نیز کاملا متفاوته

 15. امتحان تو شهری

  برای قبولی در امتحان تو شهری چه راهکاری دارید؟

  • مدیر سایت

   برای قبولی در امتحان تو شهری یا آزمون عملی فقط باید تمرین عملی کنید

 16. ناشناس

  من نمونه سوالات فصل دوم آيین نامه رانندگی می خوام

  • مدیر سایت

   مهم ترین نمونه سوالات فصل دوم آيین نامه رانندگی را در سایت قرار داده ایم. همچنین در بسته طلایی نیز برخی از مهم ترین سوالاش است.

 17. درخواست برای امتحان پایه یک

  کسی اینجا اطلاعاتی درمورد آزمون پایه یک رانندگی دارد؟

  • مدیر سایت

   بله دقیقا سوالتون درمورد آزمون پایه یک رانندگی چیه؟ سوالتون مطرح کنید تا پاسخ دهیم

 18. ناشناس

  نمونه سوالات مهم آیین نامه رانندگی رایگان میخوام کسی میتونه برام بفرسته؟

  • مدیر سایت

   بسته طلایی مهم ترین و سخت ترین نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی را دارد.

 19. نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با جواب pdf

  نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با جواب pdf جدید اینجا کسی داره؟ اگه دارید لطفا جواب بدید خیلی ضروریه برام. من پول ندارم بسته طلایی رو بخرم!

 20. نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

  نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی 【جدید جدید جدید】 هر کسی سوالات جدید رو میخواد به من پیام بده براش بفرستم

 21. نمونه سوالات آزمون مربیگری رانندگی

  نمونه سوالات آزمون مربیگری رانندگی رو میخوام. چطوری میتونم به نمونه سوالات آزمون مربیگری رانندگی دسترسی داشته باشم؟؟

 22. ناشناس

  سوالات آموزش رانندگی فرقی کرده؟

  • مدیر سایت

   سوالات آموزش رانندگی منظورتون همون نمونه سوالات آزمون آیین نامه هست؟ بله بنظر میرسه نسبت به چند ماه پیش تفاوت هایی داشته

 23. سوالات آیین نامه ب2 را میخواهم

  این بسته طلایی برای سوالات آیین نامه ب2 هم هست؟

  • مدیر سایت

   بله میتونه مفید باشه. نمونه سوالات آیین نامه گواهینامه پایه یک ، نمونه سوالات گواهینامه پایه دو ، نمونه سوالات گواهینامه پایه سه این ها همه تقریبا نمونه سوالات مشابه ای دارند.

 24. حسین محمدی

  بسته طلایی برای قبولی در آزمون خیلی کمکم کرد ممنون

 25. دانلود پی دی اف

  سلام بچه ها پی دی اف رو از کجا دانلود کنیم؟

  • مدیر سایت

   وقتی پرداخت میکنی یه صفحه برات میاره اونجا یه دکمه داره روی اون دکمه که بزنی فایل دانلود میشه راحته

 26. ناشناس

  من کل سوالات رو میخوام. کانال تلگرام نمونه سوالات آیین نامه آدرسش چی هست؟

 27. ناشناس

  فروش سوالات آیین نامه تلگرام اینستاگرام ما را دنبال کنید از مدیر سایت معذرت میخوام که دارم اینجا تبلیغ می کنم لطفا کامنت من رو تایید کنید مرسی

  • مدیر سایت

   آدرس تلگرام و اینستاگرام آیین نامه نذاشتی که

 28. ناشناس

  بچه ها آزمون شما در دوران کرونا چطور بود؟

  • مدیر سایت

   یعنی چی؟ آزمون گرفتن دیگه با رعایت پرتکل های بهداشتی

 29. ناشناس

  عجب داستانی شده هااااا هرچی میرم قبول نمیشم

 30. ناشناس

  امروز خیلی خوشحالم چون قبول شدم و تموم شد این لعنتی

 31. ناشناس

  بابا شما چی میخونید که قبول میشید؟

 32. ناشناس

  چرا نظر من رو تایید نمی کنید؟؟؟؟؟

 33. ناشناس

  فیلم آموزش رانندگی میخوام واقعا رانندگی من خیلی بده البته میگن رانندگی خانوما بده ولی من قبول ندارم بنظرم اتفاقا خانوم ها خیلی قوانین رو بیشتر رعایت می کنند و بخاطر همین هم بقیه فکر می کنند رانندگیشون بد هست ولی من واقعا رانندگی بدی دارم آزمون تستی رو قبول شدم الان یه فیلم آموزش رانندگی قوی میخوام که خوب توضیح بده تو این وضعیت نمیتونم برم کلاس عملی بگیرم میخوام فقط با فیلم آموزشی راننده حرفه ای بشم یه فیلم که پارک دوبل هم خوب توضیح داده باشه چون نقطه ضعف توی پارک دوبل هست.

 34. ناشناس

  آقایون خانوم ها کتاب سبز چیه؟

  • مدیر سایت

   یه کتاب قدیم بود نمونه سوال داشت برای همین ایینامه

  • ناشناس

   اسمش کتاب چراغ سبز هست فکر کنم نمونه سوال داره منتها مال چند سال پیش هست فکر نکنم دیگه ویرایش جدید داده باشه نمونه سوال هاش قدیمیه باید همین توی سایتا نمونه سوال های جدید رو دانلود کنی

  • ناشناس

   ویرایش جدید نداده فکر کنم منم پرسیدم از یه بنده خدایی گفتن که قبلا گواهینامه میگرفتن این کتابه را بعضیا میخوندن اخه اون موقع مثل الان سایت و برنامه ها برای آزمون نبود مردم محبور بودن برن این کتابه رو بخرن

 35. ناشناس

  چراااااا رفتی چرااااااااا من بی قرارم …. گفتم اینجا براتون یه آواز هم بخونم همش درس نخونید اقا یکم صدای من گوش بدید لذت ببرید پدر موسیقی پاپ ایران میشم حالا بنشین تماشا کن

  • ناشناس

   داداش صدات خیلی قشنگ بود لذت بردم

 36. ناشناس

  سلام به همه دوستانی که اینجا حضور دارند من تصمیم گرفتم یه توضیحی درمورد تجربه خودم از قبولی در آزمون به شما بدم امیدوارم مفید باشه آخه من خودم چند خیلی اذیت شدم ولی در نهایت چند روز گذشته قبول شدم ببینید دوستان مهم ترین قضیه اینه که سوال ها رو بخونی حالا این سوال ها از کجا باشه بنظر من خیلی مهم نیست ولی هرچی سوال بیشتری بخونی راحت تری ببین سر جلسه راحت میتونی جواب بدی چون سوال زیاد دیدی بخاطر همین سوال های آزمون برات آشناس با خودت میگی عه اینو یه بار قبلا دیدمش و اونموقع هست که کلی ذوق میکنی پس اگر نظر منو میخواید کتاب اینارو بی خیال فقط نمونه سوال فقطططط من خودم چند فایل را دانلود کردم خوندم خیلی هم مفید بود بعضیا هم میگن سوالات جدید شده و این حرفا اره جدید شده ولی همون قدیمیا هم مفیده که بخونی بعضی از سوالات هنوز مثل قدیم هست یادیش بخیر قبلا یه کتاب آیین نامه چاپ قدیم بود سوال هم داشت مردم همونا رو میخوندن قبول میشدن ولی متاسفانه ویرایش جدید کتاب سوال نداره امیدوارم موفق باشید دوستان من

 37. ناشناس

  اقا این تابلوهای مشابه که گذاشتید خیلی خوبه من همش قاطی میکردم تابلو توقف ممنوع و ایستادن ممنون خیلی شبیه هم هستند ولی توی این تصویری که گذاشتید مشخص شدن همش. بچه ها راستی ایا باید برای آزمون آیین نامه همه تابلوها رو حفظ باشیم؟؟؟؟ اخه خیلی تابلو هست نمیشه انقد حفظ کرد که من تابلوهای ابی ها و قرمز ها رو خوندم ولی بعضیاش یادم میره اگه کسی چیزی میدونه راجع به تابلو ها بگه لطفا

 38. ناشناس

  خداوکیلی یکی از بهترین سایت ها برای اموزش ایین نامه و نمونه سوال ایین نامه هست من خودم از همه ازمون های انلاین و اموزش هایی که گذاشتید استفاده میکنم بسیار عالیه مشکل من سر حق تقدم ها و سرعت در راه های مختلف بود که با این اموزش ها و تصاویری که گذاشتید دقیق فهمیدم چطوریه خلاصه خواستم ازتون تشکر کنم بابت کمکی که به ما میکنید امیدوارم همیشه سالم و موفق باشید

 39. ناشناس

  سلام من حدود 2 سال ثبت نام کردم واس گواهینامه فقط شهری مونده هر وقت خواستم میتونم برم؟

 40. ناشناس

  در تقاطع بدون علامت حق تقدم با وسیله ایست که براست گردش میکند،
  سمت راست آن خالی ست،
  سمت راست وسیله نقلیه دیگر قرار دارد
  این نکته خیلی مهمه توی بسیاری از نمونه سوال ها دیده بودم

 41. ناشناس

  سلام من ازمون ایین نامه با نمره ۲۷ قبول شدن خیلی عالی بود فکرش نمیکردم که پاس بشم ولی خداروشکر شد خیلی حس خوبیه وقتی میبینی قبول شدی من تو شهریم فقط مونده خیلی نگرانم نمیدونم چ چیزیو ازم امتحان میگیرن ؟

 42. ناشناس

  سلام دوستان حالتون خوبه میگم امروز رفتم پست میگه هنوز نرسیده پست بعد پیام میدم به یه شماره که الان دقیق یادم نیست چند بود!!! میگه گواهینامه شمابه پست تحویل گردید منظورش چیه.ممنون میشم اگه راهنماییم بکنید با تشکر ۲ ماه گذشت از گواهینامه ام. اگر کسی میدونه لطفا حتما منو راهنمایی کنه خیلی نگران هرجا هم سرچ میکنم چیزی پیدا نمیکنم امیدوارم یکی از شما ها کامنت من رو بخونه و بتونه به من جواب بده من هر روز به این سایت سر میزنم تا اگر کسی جواب داد متوجه بشم.

 43. ناشناس

  سلام کی امتحان ایین نامه قبول شده ممنون میشم که راهنمایی کنه که بگه چی بخونیم ممنون

 44. ناشناس

  سلام سوالی داشتم از کارشناس سایت تقاضای جواب دارم بنده از یک خیابانی وارد فلکه یا میدانی شدم وقصد دور زدن میدان را داشتم یک سواری در میدان با من تصادف کرد و زد به سواری من نحوه برخورد به این شکل اتفاق افتاد : گوشه جلوسمت راست (شاگرد) سپر محل راهنما جلو ی سواری زد به درب عقب به طرف گلگیر عقب سمت چپ راننده سواری بنده بعضی ها میگویند مقصر منم چون حق تقدم در میدان من نبودم اما بعضی ها میگند مقصر آن یکی است چون من جلو بودم و ماشین عقبی زده به درب عقب ماشین من پس من رد کرده بودم وآن یکی زده لطفا راهنمایی کنید

 45. ناشناس

  دوتا نکته مهم بهتون بگم:
  در آزاد راه ها میخ های زرد رنگ چشم گربه ای بین محل خالی وسط آزاد راه و باند استفاده می شود.
  میخ های قرمز رنگ در مسیرهای ورودی و خروجی و باندهای کاهش و افزایش سرعت استفاده می شوند.
  خودم همیشه اینارو اشتباه میکردم گفتم شاید شما هم اشتباه کنید به همین خاطر اینجا فرستادم که همه استفاده کنند

 46. ناشناس

  منم اینجا یه سری نکات مهم براتون مینویسم نکاتی که برای سوالات فنی خیلی به کار میاد حتما با دقت بخونید خب بریم سراغ نکاتی که میخوام بهتون بگم: آب رادیاتور از دو چیز کلی تشکیل شده است:
  آب مقطر + مواد شیمیایی معروف به ضد یخ
  ضدیخ+ضدجوش+ضدرسوب+ضداکسید
  بصورت هفتگی باید اب رادیاتور و منبع انبساطی رو بازدید کرد و سالی یکبار تعویض شود
  ضدیخ علاوه بر آنکه از یخ زدن آب در سرما جلوگیری می کند، در به تأخیراندازی نقطه جوش نیز تاثیر دارد.
  عدم استفاده از ضد یخ در تابستان میتواند باعث زودتر جوش آوردن موتور شود و همچنین در جلوگیری از زنگ زدگی قطعات موتور و سیستم خنک کاری تاثیر زیادی دارد.

 47. ناشناس

  بکی از بچه ها دیدم پرسیده بود کلاس های آیین نامه چند جلسه هست ببین دوست عزیزم تئوری:6جلسه آیین نامه+2جلسه فنی 12جلسه شهری هست اینارو باید حتما شرکت کنی تا بتونی گواهینامه بگیری

 48. ناشناس

  سلام دوستان گواهینامه چند وقت طول میکشه بیاد ممنون میشم کسانی که به تازگی گواهینامه گرفته اند راهنمایی کنند چون شاید قدیم زودتر میومده ولی سوال من برای همین روزاس که چقدر طول میکشه تا گواهینامه به دستمون برسه

 49. ناشناس

  سلام وقت بخیر همگی من این هفته گذشت قبول شدم سوالات تقریبن سخت بود ولی من سوال داشت خواندم قبول شدم هرکی میخواد براش میفرستم

 50. ناشناس

  بچه ها ماهم قبول شدیم

 51. ناشناس

  سلام دوستان قبول شدم خداروشکر نکته هایی که تو کتاب علامت زده بودم رو خوندم به اضافه بسته طلایی

 52. ناشناس

  کتاب خوندم بعد اون فایل رو هم خوندم فنی و فصل اول کتاب رو بیشتر خوندم بیشتر سوال هاهم فنی اومده بود

 53. مدیر سایت

  دوستان عزیز این چند بار میگم کتاب را بخون و نکته برداری کن تصاویر را هم بخون با تابلوها راحتتر از این آیین نامه نیست گول سوال را نخورید چرا پولتون را الکی هدر بدید البته بسته طلایی خوب بود ولی اکثر سوالاتی که تو گوگل هستند بدرد نمیخورند

 54. ناشناس

  سلام من امتحان آیین نامه دادم چند تا از سوال ها که یادمه براتون میگم سوالا رعایت حق تقدم بود یکی چندتا ماشین در تقاطع یکی هم خط ممتد بود ک عبور از روش ممنوعه یکی تابلو طول محدوده توقف ممنوع یکی تابلو راننده معلول یکی اولین کار برای امن کردن محل حادثه یکی تابلو جریان همگرا یکی سرعت در جاده شریانی فرعی عمر یکی کنیستر محل نصب کاتالیست عمده ترین آلودگی

 55. ناشناس

  چقد خسیسن مگه سوال هارو میخاین چیکارکنین که برای بقیه نمیفرستین

 56. ناشناس

  سوال موتور کی داره؟

 57. ناشناس

  سلام به همه من گواهینامه پایه دو و سوم رو باهم گرفتم گواهینامه موتور رو جدا گرفتم چند ماه پیش گواهینامه پایه یک رو هم گرفتم الان دارم گواهینامه لیفتراک رو میگیرم سوال های ما با شما فرق میکنه یک هفته اس با این سایت اشنا شدم بهترین کار و پیشنهاد برای هم خوندن خود ائین نامه هستش به غیر اون سوال دیگه نمیاد ولی همه سوال ها مبهم است که گیج بشیم سوال واضح هم که توش 7×8 تایی هستش ائین نامه بخونید ائین نامه جدید رو مطالعه کنین مطمعن باشید قبول میشید یه پیشنهاد همیشه از اخرین سوال جواب دادن روشروع کنین چون سوال اولیا اسونن سریع میزنین ولی به سوال اخریا میرسید هی سوال رو میخونید هی گیج تر میشید و پیشنهاد میکنم از اخر به اول تست ها رو بزنید

 58. ناشناس

  6 تا غلط داشتم سر اینکه دوتاشو گذاشتم اخرجواب بدم که وقت تموم شد وگرنه قبول بودم

 59. ناشناس

  حال تهوع گرفتم از بس خوندم

 60. ناشناس

  بنظرم اول کتاب بعدش تست زدن کمک میکنه با سوالات آشنا بشیم و از استرس کمتر کنه چون پیچیدس سوال ها هم

 61. ناشناس

  مثلاً یکی از این سوالات اینه که سبقت چند متر بعد از تونلها و پیچ‌ها مجاز است؟

 62. ناشناس

  خواهشا هر کدوم زود تر امتحان دادیم…سوالات رو بذارید

 63. ناشناس

  سلام اقا جان من کرج امتحان ائین نامه دادم دو بارشو رد شدم هر سری هم 9 تا غلط !!!!!! ازمون ایین نامه ماشین با موتور فرق میکنه آیا ؟

 64. ناشناس

  سلام به همه…فردا امتحان آیین نامه دارم…کسایی هستن که تازه امتحان دادن و قبول شدن؟؟؟ الان چی بخونیم واسه فردا؟

 65. ناشناس

  منم میخام سه شنبه امتحان دارم اگ سوال امتحانی مهمی دارین بفرسین ممنون

 66. ناشناس

  دوستان من دوباره میرم امتحان بدم رد میشم خیلی مسخرس من ازمونا انلاین شاید از ۴۲ ازمون که هر کدوم سی سواله از کلشون چهار پنج غلط بیشتر نداشتم بد اون وقت ایین نامه بهم گفت ۸ غلط سوالا هم اسون بود زودی جواب دادم قضیه چیه چکار کنم چی بخونم این سوالات که سایت میفروشن بخرم خوبه؟

 67. ناشناس

  صفحه ۸۸ واسه من اومده بود علام خستگی خواب الودگی راننده چیه میشود احساس سنگینی پلکها زیاد جوابش اینم اومده بود چراغ چشمک زن قرمز هم اومده بود چشمک زن قرمز میشه ایست و عبور خیلی سخته عهه فکر نکنم قبول شم به این زودی

 68. ناشناس

  در خیابان یک طرفه کجا نباید ماشین را پارک کرد؟ در کجا ها مسافت ترمز افزایش میابد؟ در جاده های که نور کافی وجود دارد از چه چراغ‌هایی استفاده میشود؟ ده تا تابلو هستند… حداقل سرعت در بزرگها و حداکثر سرعت برای وانت و سواری در آزاد راه … برای ایمن کردن صحنه حادثه مهمترین کار چیست … دوباره اومده بود سبقت گرفتن دورزدن فحاشی جز کدامیک از رفتارهای رانندگان میباشد … روغن موتور کارش روان‌کاری موتور هست …

 69. ناشناس

  من امروز آیین نامه دادم با دو غلط قبول شدم آیین نامه مثلاً می‌گفت چه نوع کمربندی در خودرو الزامی هست سه نقطه ای دو نقطه ای کمربند ران هیچ کدام سبقت در کجا ممنوع نیست کدام مورد درباره سیستم تعلیق نادرست است ایستادن وسیله نقلیه در زمان بلند بدون حضور راننده یک ماشین سنگین داده بود گفت نقاط کورش را مشخص کنید

 70. ناشناس

  سلام دوستان حالتون خوبه انشالله میگم ببخشید چه سوالایی میاره برا امتحان ایین نامه چی باید بخونم ممنون میشم اگه راهنماییم بکنید من یکشنبه ها امتحان ایین نامه دارم.

 71. ناشناس

  سلام من تازه گواهی نامه ماشین گرفتم برای اینکه گواهی نامه موتور بگیرم باید دوباره معاینه پزشکی برم؟

 72. ناشناس

  سلام نمونه سوال های بهمن ماه با دی ماه فرقی کرده؟

 73. شادی

  نمونه تست از فصل تصادفات دارید؟

 74. تراکتور

  نمونه سوال ها تراکتور میخوام چرا همش فقط به پایه ۳ می پردازید ما که میخواهیم گواهینامه تراکتور بگیریم هم دل داریم حواستون به ما هم باشه. اگر تو سایتتون جایی نمونه سوالات تراکتور هست اطلاع بدید یا لینکش را برای من بفرستید باتشکر

 75. محمد رضا

  بچه ها بنظر من هرکسی هر نمونه سوالی که خوانده و توی آزمون اومده را بیاد اینجا بگه اینطوری واقعا میتونیم به هم کمک زیادی بکنیم پایه باشید این کار را انجام بدیم ما فقط میتونیم به هم کمک کنیم خواهش می کنم این نظر من را تایید کنید و از دوستانی که نظر من را می بینند خواهش می کنم همکاری کنید و نمونه سوال های که در آزمون شما اومده را بگید من دوباره چند ساعت دیگه میام چک می کنم امیدوارم نظرم تایید شده باشد و بقیه هم نمونه سوال بذارن مرسی

 76. باتشکر از مدیر سایت

  کسی نمونه آزمون ها رو داره؟ منظورم یه سری نمونه آزمون هایی است که قبلا دیگران امتحان دادند

 77. نیلوفر

  بچه امتحان همه آموزشگاه ها دوشنبه ها برگزار میشه؟ آخه من از یکی پرسیدم میگفت آموزشگاه اونا دوشنبه ها آزمون میگرفتند نمیدونم راست میگه یا نه ولی من نمیتونم برم آموزشگاه تلفن هم جواب نمیدن فقط میدونم آزمون ساعت ۴ هست اما روزش رو نمیدونم چیکار کنم؟

 78. علی

  ولا خیلی آسان بود یه غلط داشتم

 79. mehrdad

  من بار اول با هفت تا غلط افتادم دوستم اين بسته و برام فرستاد چك كردم ديدم ازمون دفعه اولم توش هست فقط همين بسته رو خوندم بدون غلط دفعه دوم قبول شدم

 80. ناشناس

  این تصاویری زردی که برای نمونه سوال ها گذاشتید بی نظیر هستند بسیاری از این ها در آزمون آیین نامه بنده اومده بود خیلی ممنونم از شما

 81. ناشناس

  بچه ها واقعن نمونه سوالاتی که گذاشتند توی این سایت عالی هستند چند بار هر روز بیاید همینارو بخونید قبول میشید باور کنید با همین سوالات راحت میتونید قبول بشید

 82. ناشناس

  پنج ستاره به شما دادم خیلی خوب بود

 83. ناشناس

  نمونه سوال های تهران دارید؟

  • مدیر سایت

   آزمون های شهر های مختلف یکسان است

 84. ناشناس

  چرا من هرچی میخونم قبول نمیشم پس؟ شماها که میگید با نمونه سوال قبول میشید من کلی نمونه سوال خواندم چرا قبول نمیشم؟؟ البته من قبلا هر آزمونی که میدادم حدود ۱۰ تا ۱۲ غلط داشتم ولی از وقتی نمون سوال ها را میخونم تعداد غلط هام خیلی کم تر شده دفعه قبلی که امتحان دادم ۵ غلط داشتم بخاطر یه غلط اضافی مردود شدم واقعا خسته شدم دیگه هرچی میگم گواهینامه نمیخوام اصلا نمیخوام رانندگی کنم ولی خانواده قبول نمیکنند و میگن تا اینجا اومدی دیگه گواهینامت رو بگیر حیفه دوستان عزیز اگر کامنت من تایید شد لطفا به این نظر جواب بدید و به من بگید چیکار کردید که تونستید قبول بشید تا منم از راهنمایی شما استفاده کنم من هر روز به این سایت میایم تا ببینم کسی جوابی به نظر من داده یا نه از مدیریت سایت هم خواهش می کنم این کامنت را تایید کنند. باتشکر

  • مدیر سایت

   اول اینکه نا امید نباشید همین که ۵ تا غلط داشتید یعنی چیزی تا قبولی باقی نمانده! و به امید خدا در دفعه بعدی با کمی تلاش میتوانید قبول شوید. دوم اینکه کدام نمونه سوالات را دقیقا دارید میخونید؟ در فضای اینترنت نمونه سوال های زیادی هستند ولی شما باید نمونه سوالات جدیدی که مطمئن هستید جوابشان صحیح است را بخوانید چون در غیر اینصورت به شما کمکی نمی کند و حتی باعث می شود اشتباهات بیشتری بکنید. امیدوارم دیگر دوستان هم نظرشان را اعلام کنند و به شما کمک کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آیا آیین نامه موتور با ماشین فرق داره؟

بله فرق دارد. شما باید نمونه سوالات آیین نامه ماشین و موتور را جداگانه دانلود کنید و مطالعه نمایید.

آیا سوالات آیین نامه عوض شده است؟

بله سوالات تغییراتی داشته است که میتوانید جدیدترین سوال ها را اینجا مشاهده نمایید.

چگونه آیین نامه قبول شویم؟

مهم ترین عامل در قبولی صد در صد ، خواندن نمونه سوالات آیین نامه است. جدیدترین سوالات را دانلود کنید و بخوانید.

چند غلط در آیین نامه مجاز است؟

۴ غلط

امتحان آیین نامه چند سوال دارد؟

۳۰ سوال

آیا آزمون آیین نامه نمره منفی دارد؟

خیر نمره منفی ندارد.

آیا امتحان آیین نامه سخته؟

اگر سوال های زیادی قبل از آزمون خوانده باشید، نه. خیلی هم آسان است.

خط تغییر سرعت

خط تغییر سرعت

در ادامه ی این مطلب در مورد خط تغییر سرعت و مفهوم آن بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید. احتمالا شما هم در حین عبور از جاده ها و خیابان ها به علایم و خط کشی های خاصی برخورد کرده اید، شاید از خودتان پرسیده باشید …

بیشتر بخوانید »

خط ایست

خط ایست

در ادامه این بخش توضیحات کاملی درمورد انواع خطوط و به طور مفصل تر درمورد خط ایست به شما آموزش خواهیم داد. با ما همراه باشید. انواع خط کشی ها خط کشی راه ها به منظور منظم کردن حرکت وسایل نقیله، اخطار و هدایت استفاده  می شود. دو نوع خط …

بیشتر بخوانید »

حق تقدم در میدان

حق تقدم در میدان

در ادامه می توانید توضیحات کامل درمورد حق تقدم در میدان را بخوانید. با ما همراه باشید. حق تقدم چیست؟ یکی از رایج ترین دلایل رخ دادن حوادث رانندگی، عدم رعایت حق تقدم هنگام عبور از چهار راه، میدان و … است. طبق قوانین راهنمایی رانندگی شناخت دقیق حق تقدم …

بیشتر بخوانید »

حق تقدم در رانندگی

حق تقدم در رانندگی

در این مطلب به آموزش حق تقدم در رانندگی پرداخته ایم همچنین شما می توانید با کلیک بر روی لینک زیر نمونه سوالات حق تقدم نیز مشاهده نمایید. از عوامل بسیار مهمی که نادیده گرفتن آن می تواند منجر به رخ دادن حوادث و سوانح جدی در رانندگی شود، عدم …

بیشتر بخوانید »

حریم تقاطع

حریم تقاطع

در این بخش میخواهیم توضیحاتی درمورد حریم تقاطع به شما عزیزان بدهیم. حق تقدم عبور عبارت است از الویت حق عبور وسیله نقلیه ای زودتر از وسایل نقلیه دیگر یا از پیاده ها و بالعکس . به عبارت دیگر اگر دو یا چند وسیله نقلیه در یک زمان از یک …

بیشتر بخوانید »

تقاطع چیست

تقاطع

تقاطع چیست؟ این موضوع امروز ما می باشد. با ما همراه باشید. از جمله محل هایی که در آموزش رانندگی باید با آن آشنا شوید، تقاطع ها هستند. مسائلی مانند دانستن حق تقدم در تقاطع ها اهمیت زیادی دارد، زیرا تقاطع ها در ایمنی و ترافیک اهمیت زیادی دارند و …

بیشتر بخوانید »

تابلو ورود ممنوع

تابلو ورود ممنوع

در این بخش هرآنچه باید درمورد تابلو ورود ممنوع بدانید به شما توضیح خواهیم داد. معرفی کردن تابلو ورود ممنوع تابلوی ورود ممنوع یکی از تجهیزات ترافیکی است که در دسته ی علائم راهنمایی رانندگی جا دارد، این تابلو یکی از تابلوهای نصب شده در سطح شهر است، که بسیاری …

بیشتر بخوانید »